Εκδηλώσεις με τη λήξη του σχολικού έτους 2013-14

 Με τη λήξη του σχολικού έτους 2013-14 πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Μελίτης οι παρακάτω εκδηλώσεις :

 

Παρουσίαση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μάιος 2014)

 

 

Περισσότερα στα σχολικά προγράμματα για το 2013-14

 

 

Παρουσίαση Προγράμματος Πολιτιστικών (Μάιος 2014)

 

 

Περισσότερα στα σχολικά προγράμματα για το 2013-14

 

 

Έκθεση Τεχνολογίας (Μάιος 2014)

Στις  21/5/2014 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Μελίτης  η έκθεση ατομικών και ομαδικών  έργων της Α΄και Β΄ Γυμνασίου στο Μάθημα της Τεχνολογίας. Οι μαθητές μέσα από μια διαδικασία έρευνας, αναζήτησης, αξιολόγησης, επεξεργασίας πληροφοριών, αυτοσχεδιασμού και πρακτικής, παρουσίασαν τα παρακάτω έργα :