Εργασίες στο μάθημα Πληροφορική

Σχολικό έτος 2013-14

 

 

Σχολικό έτος 2011-12

 

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών στο μάθημα της Πληροφορικής από τον καθηγητή Κυριακού Γεώργιος