Η  Ηλεκτρονική Εφημερίδα  είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των Μαθητών

του Σχολείου μας και φιλοδοξεί να  προβάλει και το Σχολείο μας και την τοπική Κοινωνία των

γύρο χωριών, να αναδείξει προβλήματα αλλά και να προτείνει, να σχολιάσει, να προωθήσει την

λύση προβλημάτων του Σχολείου μας και  γενικότερα της τοπικής μας κοινωνίας.

Πολύ Σύντομα θα εκδώσουμε το 1ο  Τεύχος.